Integritetsmeddelande tillämpligt för Personuppgifter hanterade i samband med www.honestekologisk.se

 

SENAST REVIDERAD: 2019-04-02

 

1. Allmän integritetsdeklaration

2. Vilka personuppgifter hanterar vi och varför?

3. Hur samlar vi in dina personuppgifter?

4. Hur använder vi dina personuppgifter?

5. Vilken typ av profilering gör vi?

6. Med vem delas dina personuppgifter?

7. Tredje parts webbplatser/tredje parts tjänsteleverantörer

8. Tredjeparts leverantörer inom marknadsföring

9. Vilka är dina rättigheter när det gäller vår hantering av dina personuppgifter, hur kan du tillvarata dem och hur kontaktar du oss?

10. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

11. Användning av webbplatser av minderåriga och varning till föräldrar

12. Vilka överföringar av personuppgifter utanför EES, europeiska ekonomiska samarbetsområdet, genomför vi?

13. Tillämplig lag

14. Uppdateringar till detta integritetsmeddelande

 

1. Allmän integritetsdeklaration

 

a. Följande integritetsmeddelande ("integritetsmeddelande") beskriver vår policy för hantering av dina personuppgifter som vi samlar in via

- vår webbplats www. honestekologisk.se ("webbplats"),

- associerad sida i sociala medier,  ("sociala medier") (gemensamt kallad "webbplatserna").

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt relaterar till dig som person ("personuppgift").

b. NV Coca-Cola Services SA, ett företag med registrerad företagsadress på Chaussée de Mons 1424, 1070 Bryssel ("CCS"), är registeransvarig (enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EC, nedan kallat "Allmän dataskyddsförordning"), ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter i samband med webbplatsen (nedan kallade "vi", "oss" och "vår").

c. Du har möjlighet att ta del av detta integritetsmeddelande genom att klicka på en länk som heter "Integritetsmeddelande" som du hittar längst ner på varje sida på webbplatsen, på sociala medier och på sidan där du kan ladda ner vår app. Vi ber dig att läsa igenom detta integritetsmeddelande noggrant. 

d. Du kan söka igenom våra webbplatser, lära dig mer om spännande saker och dela innehåll med andra. Nuvarande integritetsmeddelande är tillämpligt för alla användare av våra webbplatser, oavsett om man är registrerad eller ej.

 

 

2. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig? 

 

a. De uppgifter om dig som vi samlar in och hanterar

Vi samlar in och hanterar följande information om dig:

· Efternamn,

· Förnamn,

· Kön,

· Födelsedatum;

· Användarnamn,

· Postadress,

· Telefonnummer (inklusive hem- och mobilnummer),

· E-postadress,

· Din profil i sociala media: namn, foton, "gillar", plats, övrig offentlig information i profilen;

· Användarskapat innehåll i sociala medier: foton, texter, videoklipp, symboler, hashtags, inspelningar som du delar på sociala medier;

· Information om var du befinner dig,

· Hobbyer och intressen,

· Konsumtionsvanor,

· Information om webbläsare och enhet, IP-adress, MAC-adress, Google Ad ID, Identity For Advertisers (enhets-ID);

· Information om serverloggfil,

· Användardata för appar,

· Personuppgifter insamlade via aktivitet eller engagemang (dvs uppgifter om och tid för aktivitet på relevanta webbplatser, antal gånger en webbplats har besökts, vilka artiklar som klickats på).

 

b. Vi ber dig att inte skicka eller avslöja några känsliga uppgifter om dig på eller via vår webbplats eller på annat sätt.

”Känslig information” är personuppgifter som berör känsliga ämnen såsom:

· ras eller etniskt ursprung,

· politiska åsikter,

· religiös eller filosofisk övertygelse,

· hälsa eller medicinskt tillstånd,

· kriminell bakgrund,

· medlemskap i fackförening,

· sexuell läggning.

 

 

3. Hur vi samlar in dina personuppgifter 

Vi samlar in dina personuppgifter på följande sätt:  

· Via våra sajter:  Vi samlar in personuppgifter via webbplatserna.

· Offline:  Vi samlar in personuppgifter från dig offline, till exempel när du kontaktar kundservice;

· Fysisk plats: vi samlar in den fysiska platsen för din enhet via, till exempel satellit, mobiltelefonmast eller Wi-Fi-signaler;

 

· Användning av cookies: vi samlar in dina personuppgifter när du söker igenom webbplatserna genom att använda cookies (t.ex. pixeltaggar, webbeacons, clear GIF) måste cookiepolicy och detta integritetsmeddelande ändras, så att det anges att teknologier liknande cookies används och syftet med denna användning. Vår insamling och hantering av dina personuppgifter via cookies styrs av vår cookiepolicy, som du böra läsa noggrant. Du kan godkänna eller avböja cookies (utom absolut nödvändiga cookies definierade i vår cookiepolicy), genom att klicka i eller ta bort markering i kryssrutorna i preferenscenter som finns här;

Personuppgifter som du lämnar till oss via webbplatserna slås ihop med personuppgifter och annan information som du lämnar oss (via online- eller offline-metoder) eller som vi på annat sätt erhåller online eller offline.

 

4. Hur använder vi dina personuppgifter? 

 

Vi använder dina personuppgifter för följande syften:  

a.  Besvara din begäran/administrativ interaktivitet

· Svara på dina frågor och kommentarer samt uppfylla sådant som du begärt.

Rättslig grund för hantering: våra legitima intressen att svara på dina frågor.

· För att skicka administrativ information till dig, t.ex. information gällande webbplatserna, ändringar av villkor samt ändringar i detta integritetsmeddelande.  

Rättslig grund för hantering: våra legitima intressen att i god tid informera dig om utvecklingen av våra webbplatser, ändringar av våra villkor samt ändringar av detta integritetsmeddelande.  

b.  Dataanalyser som använder din profil i sociala medier och delat innehåll

· Vi samlar in dina personuppgifter för att mäta dina aktiviteter med våra sociala medier och analysera dina intressen. Vi samlar det innehåll som du delar i sociala medier och i din profil på sociala medier för att analysera denna information och härleda konsumtionstrender och konsumtionsvanor. Detta hjälper oss att lära känna våra användare av sociala medier bättre och förstå vad de tycker om och hur de reagerar på våra produkter, tjänster och innehåll. Genom att lära känna användare av våra sociala medier bättre kan vi anpassa våra webbplatser till användarnas identifierade preferenser och även förbättra Coca-Colas produkter och tjänster i allmänhet.

Rättslig grund för hantering: ditt samtycke.

Du har möjlighet att godkänna eller avböja denna insamling och användning av dina personuppgifter för ovannämnda syften genom att ställa in dina integritetspreferenser på ett sekretessdashboard som finns på webbplatserna. Du behöver bara klicka i relevant ruta om du vill att vi hanterar dina personuppgifter med syftet att låta oss utföra dataanalyser med hjälp av din profil i sociala medier och delat innehåll för att härleda trender och förbättra våra webbplatser och Coca-Colas produkter och tjänster i allmänhet, eller ta bort markeringen i rutan om du inte vill detta. Rutan är omarkerad som standard.

Du kan dra tillbaka ditt samtycke till insamling av dina personuppgifter i ovannämnda syfte genom att gå till integritetsdashboard som finns på webbplatserna och ta bort markeringen i rutan. Du kan också meddela oss att du vill dra tillbaka ditt samtycke via e-post, genom att ringa eller skriva till oss. Du hittar alla våra kontaktuppgifter i avsnitt 9 i detta integritetsmeddelande.  När du dragit tillbaka ditt samtycke kommer vi att stoppa hanteringen i detta syfte.

c.  Dataanalys angående dina aktiviteter på webbplatserna

· Vi samlar in dina personuppgifter inklusive platsinformation för att mäta dina aktiviteter på webbplatserna ( t.ex. för att veta hur du använder webbplatserna, när du använder dem, hur ofta, vilken enhet du använder, hur länge du stannar kvar på webbplatserna, på vilka artiklar du klickar) och härleda konsumtionstrender och konsumtionsvanor från dessa analyser. Dessa analyser hjälper oss att lära känna användarna av våra webbplatser bättre och anpassa våra webbplatser till användarnas identifierade preferenser, men också för att mer allmänt förbättra Coca-Colas produkter och tjänster.

Rättslig grund för hantering: ditt samtycke.

Du har möjlighet att godkänna eller avböja denna insamling och användning av dina personuppgifter angående dina aktiviteter på webbplatserna med syftet att utföra dataanalyser för att härleda trender och förbättra våra webbplatser och förbättra Coca-Colas produkter och tjänster i allmänhet, genom att ställa in dina integritetspreferenser på integritetsdashboard som finns på webbplatserna. Du klickar bara på relevant ruta om du vill att vi hanterar dina personuppgifter i syfte att låta oss utföra dataanalyser för att härleda trender och förbättra vår webbplats och Coca-Colas produkter och tjänster i allmänhet, och tar bort markeringen i rutan om du inte vill detta. Rutan är omarkerad som standard.

Du kan dra tillbaka ditt samtycke till insamling av dina personuppgifter i ovannämnda syfte genom att gå till integritetsdashboard som finns på webbplatserna och ta bort markeringen i rutan. Du kan också meddela oss att du vill dra tillbaka ditt samtycke via e-post, genom att ringa eller skriva till oss. Du hittar alla våra kontaktuppgifter i avsnitt 9 i detta integritetsmeddelande.  När du dragit tillbaka ditt samtycke kommer vi att stoppa hanteringen i detta syfte.

d. Lagring och delning av innehåll som du publicerar på sociala medier

· Du kan dela innehåll på våra sociala medier, såsom bilder av dig själv, texter, hashtags, videoklipp och inspelningar. När du kommunicerar denna typ av innehåll på våra sociala medier kan vi besluta oss för att dela något av detta innehåll (och din profil på sociala medier) på våra webbplatser, i samband med marknadsföringskampanjer, och för att presentera och lyfta fram våra webbplatser samt Coca-Colas produkter och tjänster. När vi gör så lagrar vi dina personuppgifter i Coca-Colas databas för konsumentkommunikation

Rättslig grund för hantering: ditt samtycke.

Du har möjlighet att godkänna eller avböja denna insamling och användning av dina personuppgifter för ovannämnda syften genom att ställa in dina integritetspreferenser på ett sekretessdashboard som finns på webbplatserna. Du behöver bara klicka i relevant ruta om du vill att vi hanterar dina personuppgifter med syftet att låta oss lagra och dela innehåll, som du har publicerat i sociala medier, på våra webbplatser, eller ta bort markeringen i rutan om du inte vill detta. Rutan är omarkerad som standard.

Du kan dra tillbaka ditt samtycke till insamling av dina personuppgifter i ovannämnda syfte genom att gå till integritetsdashboard som finns på webbplatserna och ta bort markeringen i rutan]. Du kan också meddela oss att du vill dra tillbaka ditt samtycke via e-post, genom att ringa eller skriva till oss. Du hittar alla våra kontaktuppgifter i avsnitt 9 i detta integritetsmeddelande.  När du dragit tillbaka ditt samtycke kommer vi att stoppa hanteringen i detta syfte.

e.  IT-administration

· Vi använder dina personuppgifter för att diagnostisera serverproblem, administrera sajterna och kontrollera att de fungerar på rätt sätt.

Rättslig grund för hantering: vårt legitima intresse att administrera vårt IT-system och våra nätverk för att säkerställa att webbplatserna ska fungera korrekt.

f.  Transaktioner

            

I den händelse att du utför en transaktion via webbplatserna, såsom köp av en produkt från Coca-Cola och dess dotterbolag, registrerar vi de betalningsuppgifter som du lämnar för en sådan transaktion, tillsammans med eventuellt andra personuppgifter, såsom adressen dit produkten som du har köpt ska skickas. Vi använder dina personuppgifter eller din betalningsinformation för att utföra transaktionen och ditt inköp.

 

Rättslig grund för hantering: hanteringen av dina personuppgifter för att genomföra transaktioner baseras på utformningen av ditt köpavtal.  

g. Uppfyllande av våra rättsliga förpliktelser

· För att uppfylla våra rättsliga förpliktelser, rättsligt förfarande eller myndighetsanvisningar, vilket kan omfatta anvisningar från offentliga eller statliga myndigheter utanför det land där du är bosatt, när vi anser att vi är rättsligt förpliktade att göra så och när det är nödvändigt att avslöja dina personuppgifter för att uppfylla ovan nämnda rättsliga förpliktelser, förfaranden eller statliga anvisningar.

 

Rättslig grund för hantering: uppfyllande av våra rättsliga förpliktelser.

g. Rättsligt skyddande av våra intressen

· För att upprätthålla våra allmänna villkor i syfte att rättsligt skydda vår verksamhet eller verksamhet som bedrivs av något av våra dotterbolag, i syfte att rättsligt skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom, och/eller motsvarande för våra dotterbolag, och för att ge oss möjlighet att fullfölja tillgängliga gottgörelser eller begränsa skador som vi kan ådraga oss.

 

Rättslig grund för hantering: våra legitima intressen att lagligen skydda vårt företag.

h. Fusioner, förvärv och andra företagsaffärer

· För att genomföra en förändring av verksamheten, fusion, försäljning, joint venture, överlåtelse , överföring eller annan omfördelning av hela eller del av verksamheten, tillgångar eller lager (även i samband med konkurs eller liknande förfarande).

Rättslig grund för hantering: våra legitima intressen att genomföra affärsstrategin.

 

5. Vilken profilering utför vi?

 

a. Vi använder dina personuppgifter för att genomföra poängsättning och profilering på ett automatiserat sätt med hjälp av Google UID. Denna poängsättning och profilering utförs för att uppnå följande syften, som beskrivs i avsnitt 4 i integritetsmeddelandet: (i) Dataanalys angående dina aktiviteter på webbplatserna och (ii) dataanalyser som använder din profil i sociala medier och delat innehåll.

 

b. Denna profilering har inte några rättsliga konsekvenser för dig och påverkar inte heller din upplevelse av webbplatserna. Den innebär inte på något sätt någon form av övervakning eller spårning av ditt beteende, dina aktiviteter eller dina rörelser. Den används enbart för att hjälpa oss att förstå preferenser och beteende för webbplatsernas användare i allmänhet och utifrån dessa analyser hjälpa oss att förbättra webbplatserna samt Coca-Colas produkter och tjänster.

 

 

6. För vem avslöjar vi dina personuppgifter?

 

Dina personuppgifter kan komma att avslöjas för följande mottagare:

a. Coca-Cola AB

 

b. Adobe Managed Services, som driver våra IT-system och erbjuder systemsupport;   

 

c. APIGEE Edge Platform, som driver våra IT-system och erbjuder systemsupport;

 

d. Amazon Web Services (AWS) EC2, som driver våra IT-system och erbjuder systemsupport;

 

e. CI&T, som driver våra IT-system och erbjuder systemsupport (företaget som erbjuder och underhåller GO!Progressive)

 

f. DMeX, som driver våra IT-system och erbjuder systemsupport;

 

g. [EPAM (ansvarig för CID-programering, beläget i Ungern)]  

 

h. ExactTarget, som ger support till våra IT-system och utför dataanalyser för de syften som beksrivs i integritetsmeddelandet;

 

i. Gigigo (sköter Orchextras plattform)

 

j. Gigya, som driver våra IT-system och erbjuder systemsupport

 

k. Google, som ger support till våra IT-system och utför dataanalyser för de syften som beskrivs i integritetsmeddelandet;

 

l. ICP (erbjuder content management-tjänster för DMeX)

 

m. Livefyre, som driver våra IT-system och erbjuder systemsupport;

 

n. Janrain, som driver våra IT-system och erbjuder systemsupport;

 

o. MicroStrategy, som driver våra IT-system och erbjuder systemsupport;

 

p. MRM-McCann, som driver våra IT-system och erbjuder systemsupport;

(sköter hela Journey-plattformen)

 

q. Qualtrics, som driver våra IT-system och erbjuder systemsupport;

 

r. SalesForce, som driver våra IT-system och erbjuder systemsupport;

 

s.  SessionM, som driver våra IT-system och erbjuder systemsupport;

 

t.  Wayin DB;

 

u. WordPress, som driver våra IT-system och erbjuder systemsupport;

 

v. [Wunderman (content management-kampanj)

 

w. CIC-leverantör

 

x. Relevanta myndigheter, dotterbolag och tredje parter som vi tror är nödvändiga eller lämpliga: (a) att vara överensstämmande med våra rättsliga förpliktelser; (b) att uppfylla krav från allmänhet och myndigheter, som kan omfatta allmänhet och myndigheter utanför det land där du bor; (c) för att upprätthålla våra allmänna villkor; (d) för att skydda vår verksamhet eller verksamhet som bedrivs av något av våra dotterbolag; (e) för att skydda våra rättigheter samt vår integritet, säkerhet eller egendom och/eller motsvarande för våra dotterbolag, dig eller andra; och (f) för att ge oss möjlighet att fullfölja tillgängliga gottgörelser eller begränsa skador som vi kan ådraga oss.

 

7. Tredje parts webbplatser/tredje parts tjänsteleverantörer

Detta integritetsmeddelande avser inte, och vi är inte ansvariga för, hantering och dataskyddsmetoder av någon tredje part inklusive tredje part som driver en webbplats till vilken det finns en länk från våra webbplatser. Att våra sajter innehåller en länk till en annan webbplats på vår webbplats innebär inte att vi eller våra dotterbolag godkänner den länkade webbplatsen.  

Observera särskilt att webbplatserna kan innehålla en länk till e-handelswebbplatser, bland annat vissa e-handelswebbplatser med Coca-Colas varumärke.  Detta integritetsmeddelande reglerar inte någon e-handelswebbplats till vilken det finns en länk på våra webbplatser.  Eventuella personuppgifter som du lämnar via e-handelswebbplatsen faller under integritetsmeddelandet för denna e-handelswebbplats och inte under detta integritetsmeddelande.  Vi styr inte över och är inte ansvariga för användningen av information som samlats in av e-handelswebbplatsen.

I vissa fall kan vi använda en betalningstjänst via tredje part för att hantera inköp och/eller samla in donationer gjorda via webbplatserna.  I dessa fall kan dina personuppgifter samlas in av tredje part och inte av oss, och kommer att falla under tredje parts integritetsmeddelande istället för detta integritetsmeddelande. Vi styr inte över och är inte ansvariga för tredje parts användning eller avslöjande av dina personuppgifter och vi godkänner inte någon tredje part eller tredje parts webbplatser.  Vi har inga åsikter om huruvida informationen i tredje parts sekretesspolicy är korrekt, fullständig, aktuell eller lämplig. Det är ditt ansvar att noggrant läsa igenom sekretesspolicyn på tredje parts webbplats innan du använder den.]

 

8. Tredjeparts leverantörer inom marknadsföring

Observera att våra leverantörer av online- och e-postrelaterad reklam kan använda pixeltaggar, webb-beacons, clear GIF och annan liknande teknologi i samband med sajterna för att hjälpa till att hantera vår marknadsföring online och i e-post samt för att öka effektiviteten hos dessa kampanjer.  Om en leverantör till exempel har placerat en unik cookie på din dator kan leverantören använda pixeltaggar, webb-beacons, clear GIF och annan liknande teknologi för att känna igen denna cookie under ditt besök på webbplatserna och för att ta reda på vilken av vår onlinereklam som kan ha fört dig till våra webbplatser. Leverantören kan också förse oss med sådan övrig information för vår användning.  Observera att vi kan komma att länka sådan övrig information som våra leverantörer har försett oss med till dina personuppgifter som vi har samlat in tidigare.

Vi kan utnyttja en tredje part för att sälja och administrera annonser på våra webbplatser.  Dessa företag kan använda information (inte omfattande ditt namn, adress, e-postadress eller telefonnummer) om dina besök på denna och andra webbplatser för att erbjuda annonser om varor och tjänster som intresserar dig.  Om du vill ha mer information om dessa metoder, besök gärna http://evidon.com, och för att veta vilka alternativ du har om du inte vill att denna information samlas in och används av dessa företag, ber vi dig besöka [http://www.evidon.com/consumers/profile_manager#tab3]

 

9. Vilka är dina rättigheter när det gäller vår hantering av dina personuppgifter, hur kan du tillvarata dem och hur kontaktar du oss?

 

a. Dina rättigheter vid hanteringen av dina personuppgifter

Du har rätt att:

· erhålla en kopia av eventuella personuppgifter som vi har om dig;

· att begära att vi uppdaterar eller korrigerar eventuella felaktigheter i dina personuppgifter eller att komplettera personuppgifter som inte är fullständiga;

· att begära att vi slutar utnyttja dina personuppgifter för vår direktmarknadsföring.

Du har också under vissa omständigheter rätt att:

· invända mot hanteringen av dina personuppgifter;

· be oss ta bort dina personuppgifter;

· begränsa hanteringen av dina personuppgifter; och

· be oss överföra vissa personuppgifter till dig eller att överföra dem eller låta överföra dem till annan registeransvarig.

b. Utövande av dina rättigheter

Om du vill utöva någon av dina rättigheter ovan kan du kontakta oss via någon av alternativen nedan.

 

· Du kan skicka ett mail till oss på följande adress: konsumentkontakt.se@cokecce.com

· Du kan ringa oss på: 020-65 60 70

· Du kan skicka ett brev till oss till följande postadress:

Dryckesvägen 2C

136 89 Haninge

Sverige

 

c. Rätt att framföra ett klagomål till dataskyddsmyndighet

Du har rätt att framföra klagomål till relevant ansvarig myndighet (särskilt i det land där du är bosatt, där du arbetar eller där det påstådda brottet ägt rum), om du är av den åsikten att någon del av dina personuppgifter hanterats på ett sätt som innebär ett brott mot EU:s allmänna dataskyddsförordning n°2016 / 679 av den 27 april 2016.

 

d. Kontaktuppgifter till vår dataskyddschef (Data Protection Officer, DPO)

Du kan kontakta vår dataskyddschef (Data Protection Officer, DPO) på följande adress: DPO-Europe@coca-cola.com

 

10. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

 

a. Vi har som målsättning att se till att dina personuppgifter är korrekta och att hålla dem uppdaterade. Vi kommer att ta bort personuppgifter som vi har om dig, då vi inte längre behöver dem.

 

b. Vi behåller dina personuppgifter, som vi använder för de syften som beskrivits i detta integritetsmeddelande, under en period på högst två år, utom då rättsliga krav tvingar oss att behålla dina personuppgifter längre eller kortare tid.

 

c. För att veta hur länge vi behåller cookies i din datorutrustning hänvisar vi till vår cookiepolicy

 

11. Användning av webbplatser av minderåriga och varning till föräldrar

 

a. Sajterna riktas till personer som är 13 år eller äldre med föräldrars tillstånd tills personen fyllt 16 år. Vi ber att personer under 13 år inte lämnar sina personuppgifter via våra sajter.   Vi reserverar oss för rätten att när som helst begära bevis på föräldrars tillåtelse att hantera minderårigas personuppgifter.

 

b. För vissa webbplatser kan det förekomma åldersbegränsningar, baserat på vad som är lämpligt att visa för vissa åldersgrupper eller vad som är tillåtet enligt lag.  Där speciella åldersbegränsningar gäller markeras detta tydligt på relevant sajt och vi kan ställa frågor för att verifiera din ålder innan du får fortsätta.

 

12. Vilka överföringar av personuppgifter utanför EES, europeiska ekonomiska samarbetsområdet, genomför vi?

 

För att uppfylla syftet som beskrivs i detta integritetsmeddelande överför vi dina personuppgifter till följande länder utanför EU ("tredje länder") som bedöms kunna säkerställa en korrekt skyddsnivå enligt artikel 45 i EU:s dataskyddsförordning:

Vi överför också dina personuppgifter till tredje länder, som inte kan säkerställa en korrekt skyddsnivå, I sådana fall regleras våra överföringar av personuppgifter av följande säkerhetsfunktioner i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, för att garantera att dina personuppgifter är skyddade på ett lämpligt sätt:

- Standarddataskyddsklausuler antagna av EU-kommission under artikel 46 paragraf 2 i dataskyddsförordningen (klicka här för att se EU-kommissionens beslut om standard kontraktsklausuler för överföring till datahanterare i tredje länder); och

- EU-USA Integritetsskydd för överföringar till enheter belägna i USA] (klicka här för att få tillgång till EU-kommissionens beslut angående EU-USA Integritetsskydd).

För att erhålla relevant information om eventuella överföringar av dina personuppgifter till tredje länder (inklusive relevanta överföringsmetoder), ber vi dig att kontakta vår Data Protection Officer på denna adress, DPO-Europe@coca-cola.com.

 

13. Tillämplig lag

Detta integritetsmeddelande styrs av och ska tolkas i enlighet med belgisk lag och eventuellt andra obligatoriska bestämmelser i tillämpliga lagar inom EU.

 

14. Uppdateringar av detta integritetsmeddelande 

a. Du kan ta reda på när detta integritetsmeddelande senast ändrades genom att kontrollera "SENAST ÄNDRAT" längst upp på sidan.

 

b. Alla planerade ändringar av detta integritetsmeddelande kommer att meddelas dig i god tid innan ändringarna träder i kraft.

 

Du får skriva ut, ladda ner eller på annat sätt bevara en kopia av detta integritetsmeddelande (och även eventuellt reviderad version) för din egen räkning.